فرودگاه اردبیل

فرودگاه اردبیل


شماره تلفن اطلاعات فرودگاه 199

***  چارتر 115 ارائه دهنده بلیط هواپیمای چارتر از مبدا اردبیل به تمام نقاط کشور  و بلعکس  ***