اطلاعات ایرلاین ها

هواپیمایی اترک

 

این شرکت که سال گذشته در بجنورد تأسیس شده است اکنون با یک فروند هواپیما فعالیت می‌کند.