اطلاعات پرواز فرودگاه ها ایران

اطلاعات پرواز فرودگاه ها ایران


شماره تلفن اطلاعات فرودگاهای ایران  199 در هر استان

توجه فرمایید بعد از ورود به سایت اول از قسمت بالا داخل مستطیل نوشته شده فرودگاه مهرآباد را فشرده و فرودگاهای کل ایران باز می شود بعد فرودگاه مد نظر خود را انتخاب نموده و سپس تایید کنید بعد از ورود به اطلاعات پروازی فرودگاه خود اول گزینه مد نظر که اطلاعات پروازی ورودی یا خروجی یا خارجی را انتخاب کنید  حالا شما کل اطلاعات پروازی مد نظر خود را دارید هم می توانید از راه سرچ اطلاعات خود را جستجو کنید و هم میتوانید از روی ال سی دی گوشی یکی یکی پرواز ها را رد کنید و پرواز خود را پیدا کنید